Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 10Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 10
Câu 1: (2 điểm)
  1. Tìm tập xác định D của hàm số  
  2. Cho tập A=(-1;3] và B=(m-2;m+3]. Tìm m để 
Câu 2: (2 điểm)
  1. Tìm m để hàm số f(x)= 4mx + 3 - (5+2m)x đồng biến trên R.
  2. Xét tính chẳn, lẻ của hàm số f(x) = 2x4 - 5x + 3
Câu 3: (2 điểm)
  1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y= - x2 - 4x
  2. Tìm m để phương trình - x2 - 4x=m+3 có hai nghiệm phân biệt
Câu 4: (2 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(3;-1), N(1;2), P(2;-4)
  1. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác MNP và tọa độ điểm Q sao cho MNGQ là hình bình hành.
  2. Tam giác ABC nhận M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Tìm tọa độ các điểm A,B,C.
Câu 5: (1 điểm)
Tìm a,b.c để đổ thị hàm số y = ax2 + bx + c là parabol có đỉnh I (2,-2) và đi qua điểm A(0;2)
Câu 6: (1 điểm)
  1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và hai điểm P,Q thỏa mãn PA = 2PB, 3QA = -2QC. Chứng minh ba điểm P,Q,G thẳng hàng.
  2. Cho tam giác ABC đều cạnh a nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc (O).
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 

Bài đăng Mới hơn
This is the last post.

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.