trangthanhan.ba@gmail.com

Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ vào 22 tháng 5 năm 2024. Do đó, chúng tôi muốn thông báo trước cho bạn về điều này.

Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, mà sẽ giúp bạn dễ hiểu quyền lợi và trách nhiệm của bạn hơn trong quá trình sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể xem điều khoản mới tại đây. Chúng tôi cũng tóm tắt những thay đổi ở cuối email này.

Việc bạn cần làm

 • Nếu bạn chưa đủ tuổi theo yêu cầu để tự quản lý Tài khoản Google của mình:
  • Chúng tôi đã gửi email này đến cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những nội dung cập nhật của chúng tôi.
  • Vui lòng trao đổi với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn về email này để quyết định xem bạn có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản của mình hay không.
 • Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và cho phép trẻ sử dụng các dịch vụ:
  • Vui lòng cùng trẻ xem các điều khoản mới cập nhật của chúng tôi để giúp trẻ quyết định xem liệu trẻ có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản của mình hay không.
  • Xin lưu ý rằng các điều khoản này áp dụng cho bạn và bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động của trẻ trên các dịch vụ.
 • Nếu bạn là quản trị viên của một tài khoản Google Workspace do công ty hay tổ chức giáo dục cấp và bạn đã cấp cho người dùng quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google:
  • Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến thoả thuận về Google Workspace giữa Google và tổ chức của bạn. Các điều khoản mới này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng mà bạn đã cấp quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bạn luôn có thể quản lý được việc người dùng có quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google hay không và truy cập vào dịch vụ nào.
 • Nếu bạn là một đại lý Google Workspace và khách hàng của bạn đã cấp cho người dùng quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google:
  • Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến thoả thuận về Google Workspace giữa bạn và khách hàng của bạn. Các điều khoản mới này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng mà khách hàng của bạn đã cấp quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, lúc nào khách hàng của bạn cũng có thể quản lý việc người dùng có quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google hay không và truy cập vào dịch vụ nào.
 • Nếu bạn không thuộc nhóm người dùng nêu trên của các dịch vụ này:
  • Vui lòng đọc email này để nắm được các điều khoản mới cập nhật của chúng tôi và cân nhắc các lựa chọn cho hành động tiếp theo.
  • Nếu đồng ý với các điều khoản mới, bạn không cần làm gì thêm.

Có gì thay đổi?

Bạn có thể xem Điều khoản dịch vụ mới của Google tại đây. Sau đây là thông tin tóm tắt về nội dung cập nhật này:

 • Điều khoản về AI tạo sinh. Chúng tôi sẽ chuyển Điều khoản dịch vụ bổ sung hiện tại của AI tạo sinh vào Điều khoản dịch vụ chính của chúng tôi và bổ sung nội dung giải thích khác liên quan đến AI. Ví dụ: Chúng tôi sẽ không xác nhận quyền sở hữu đối với nội dung nguyên gốc do các dịch vụ dựa trên AI của chúng tôi tạo ra.
 • Thông tin rõ ràng hơn về các hoạt động sai trái. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm ví dụ và thông tin chi tiết về hành vi sai trái cũng như can thiệp bị cấm khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin chi tiết khác về giới hạn trách nhiệm pháp lý. Đối với người dùng bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ bổ sung nội dung làm rõ các mục liên quan đến giới hạn trách nhiệm pháp lý và bồi thường, đảm bảo phù hợp với luật pháp hoặc phong tục địa phương, để tránh mọi hiểu lầm.
 • Thông tin rõ ràng hơn về các tranh chấp. Chúng tôi sẽ làm rõ rằng nếu bạn vi phạm các điều khoản của chúng tôi, thì ngoài việc tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp khắc phục khác theo luật hiện hành. Nếu vấn đề hoặc tranh chấp phát sinh giữa Google và bạn về các điều khoản này, bạn sẽ có cơ hội nêu rõ vấn đề và tìm cách giải quyết.
 • Nội dung cập nhật để phản ánh cách hoạt động của các dịch vụ. Chúng tôi sẽ bổ sung thông tin về cách các dịch vụ của Google hoạt động, đồng thời cập nhật tên thương hiệu của một số dịch vụ. Những tên thương hiệu này đã thay đổi theo thời gian.
 • Chỉ dành cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA):

Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xoá nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào, mà không bị phạt, bằng cách đóng Tài khoản Google của bạn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ của Google!

© 2024 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Chúng tôi gửi email này để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản dịch vụ của Google.